Vytápění

Potřeba vytápění je závislá na mnoha faktorech a kategorii domu. Zatímco běžná stavba potřebuje klasický topný systém, pasivní nebo nulový dům ho mít nemusí.
Hlavním úkolem vytápění nízkoenergetických domů je doplnit tepelné ztráty.

Tepelné zisky – každý dům má určité tepelné zisky. U pasivních nebo nulových domů vyrovnávají tepelné ztráty a snižují tak potřebu vytápění.

Sluneční záření – počítá se hlavně s prostupem slunečního záření v zimních měsících a akumulací tepla stěnami nebo podlahou v domě. Proto je žádoucí co největší prosklená plocha hlavně na jižní straně domu. Musí se ale počítat také s tepelnými ztrátami prostupem tepla okny, proto musí být plocha oken navržena i s tímto ohledem
Prosklené plochy ale mohou přinést také nepříjemné přehřívání v letním období. Proto je také vhodné navrhnout účinné zastínění skleněných ploch.

Topné systémy

Při navrhování topného systému pro pasivní dům musíme počítat s několika faktory. Dům je kvůli tepelným ztrátám navržen jako vzduchotěsný, proto není vhodné používat kotle na plyn nebo peletky, které v domě spalují kyslík.

Další faktor je potřeba tepla na vytápění. Nízkoenergetický dům bude potřebovat více tepla než pasivní. Celkově se dá říct, že potřeba tepla bude velmi nízká.

Z vhodných topných systémů se tedy nejvíce hodí kombinace rekuperátoru vzduchu
a tepelného čerpadla. Zatímco rekuperátor sníží na minimum tepelné ztráty výměnou vzduchu a větrání, tepelné čerpadlo se postará o dotápění a ohřev teplé užitkové vody pro domácnost.