Plusové domy (nulové domy)

Synonyma: Aktivní domy, energeticky aktivní domy

Nulový dům – na rozdíl od pasivního domu, který může mít spotřebu tepla na vytápění až 15kWh/m2 za rok, za nulový dům se považuje takový, který má spotřebu blízkou nule. To znamená 5 – 0 kWh/m2 obytné plochy za rok. Tepelné zisky domu by se tedy měli rovnat tepelným ztrátám

Plusový dům (nebo také aktivní) vyrobí více energie, než kolik spotřebuje. Toho lze docílit například u pasivních domů, kde dodatečně  vyrábíme vlastní energii z obnovitelných zdrojů. V tomto směru jsou možné dva způsoby využití střechy.
Konstrukce těchto domů se v ničem neliší od pasivních. Dům musí mít dokonalou vzduchotěsnou obálku a velmi dobrou tepelnou izolaci

Solární panely – využívají teplo slunečních paprsků pro ohřev vody. Takto lze ohřívat nebo předehřívat vodu téměř po celý rok. Vyrábí se i speciální vakuované panely, které pracují i pod bodem mrazu

Fotovoltaické panely  -  ze slunečního záření vyrábí elektřinu.  Na střechu nebo fasádu domu se mohou namontovat panely pro výrobu elektrické energie. Elektrická energie se dodává do elektrické sítě za mnohem vyšší cenu než, za jakou se nakupuje. To potom zlepšuje energetickou bilanci a vrací náklady investované do pořízení domu.
Stavby rodinných domů ale i větších komplexů jdou směrem neustálého snižování jejich energetické náročnosti.  Proto lze nulové a plusové domy spatřovat jako hlavní směr ve vývoji stavebnictví v budoucích letech.