Pasivní domy

Tepelné ztráty pasivního domu jsou velice nízké, proto potřeba na jeho vytápění je pouze 5 - 15 kWh/m2 obytné plochy.  Dům nemá klasický topný systém. Vytápění domu je po většinu roku zajištěno tepelnými zisky domu.
Aby se dosáhlo tak nízké spotřeby energie na vytápění je nutné co nejvíce omezit tepelné ztráty.

Tepelné ztráty:

Větráním – teplo, které v zimním období z budovy odchází větráním okny nebo různými prasklinami ve zdi.

Prostupem obálkou budovy (střecha, stěny, podlaha a okna) – dochází k výměně tepla mezi teplým a chladným prostředím.

Snížení tepelných ztrát větráním o 80 - 90% se zabrání rekuperací tepla z odpadního vyměňovaného vzduchu. Pasivní domy se právě z těchto důvodů navrhují jako vzduchotěsné. O neustálý přísun čerstvého vzduchu se stará jednotka na výměnu vzduchu – rekuperátor. Vydýchaný vzduch se z místností odsává a ve výměníku předává svoje teplo čistému přefiltrovanému vzduchu, který vpouštíme do místnosti.

Snížení tepelných ztrát obálkou budovy lze jen kvalitní tepelnou izolací a použitím moderních stavebních materiálů. Velkou pozornost je nutné věnovat oknům a utěsnění možných průduchů.

Tepelné zisky